Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse01 Særligt interessante akter - 843
1852,  1860 1900, 1904 og  1907

Tilbage til Emnelisten

843  Regulativer for Jydske Asyl 1852 og 1860 samt for plejehjemmet Råmosegård 1900 og plejehjemmet Dalstrup 1904 og 1907