Kasse 001 1852-1922

Nr. A001561
Tekst: Bevilling til fritagelse for stemplafgift for Jydske Asyl.

 

 

    001-561

Nr. A001821
Dato:1922
Tekst: Plejepersonalet ved Jydske Asyl

 

    001-821

Nr. A001822
Dato:1861
Tekst: Fridage for personalet ved Jydske Asyl i november 1861.

 

    001-822

Nr. A001823
Dato:1884
Tekst:Forbud mod mandligt besøg hos køkkenpigerne ved Jydske Asyl i 1884.

 

    001-823

Nr. A001824
Dato:1884
Tekst: Klapjagt i Risskov i 1884.

 

    001-824

Nr. A001825
Dato:1888
Tekst: Eksempel på at overlægerne ved Jydske Asyl i forrige århundrede tog sig af.

    001-825

Nr. A001826
Dato:1886
Tekst: En sag vedrørende returkommission til forvalter Hagen Jacobsen i 1886.

 

    001-826

Nr. A001827
Dato:1863 - 1896
Tekst: Mulkter for tyendepersonalet ved Jydske Asyl fra 1863 til 1896, en tyendesag.

    001-827

Nr. A001830
Dato:1908
Tekst: Skrivelser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård.

 

    001-830

Nr. A001831
Dato:1892
Tekst: Fortegnelse over inventar ved Jydske Asyl, 1. april 1892.

 

    001-831

Nr. A001832
Tekst: Spisesedler og skrivelser vedrørende bespisning af patienterne i Jydske Asyl.

 

    001-832

Nr. A001833
Tekst: Eksempler på årsberetninger og sygelister fra Jydske Asyl.

 

    001-833

Nr. A001834
Dato:19020901
Tekst: Jydske Asyls 50 års jubilæumsfest i 1902. Beskrivelse af festen den 1. september.

    001-834

Nr. A001836
Dato:1907
Tekst:Anlæggelse af gangbro over baneterrænet ved Jydske Asyl i 1907.

 

    001-836

Nr. A001837
Dato:19120329
Tekst: Kvindens største opgave fra Aarhus Stiftstidende fredag den 29. marts 1912.

    001-837

Nr. A001838
Dato:1902
Tekst: Skrivelser vedrørende Jydske Asyls afleveringspligt til, Det Store Kongelige Bibliotek.

    001-838

Nr. A001839
Dato:1852
Tekst: Oversigt og prisangivelser for bøger, der blev indkøbt til Jydske Asyls Bibliotek til åbningen i 1852.

    001-839

Nr. A001840
Dato:1880
Tekst: Fortegnelse over Selmers bogsamling, der blev skænket til Jydske Asyl i 1880.

    001-840

Nr. A001841
Tekst: Instrukser fra 1861 for lægerne, overopsynet, opsynspersonalet, maskinmester, forvalter, bogholder og kontorassistent samt instruks for forvalteren fra 1875 og for overopsynet fra 1898, kandidattjenesten fra 1899. Instruks fra vægteren fra 1905 og for hospitalets håndværkere fra 1922.

    001-841

Nr. A001842
Dato:1888
Tekst: Reglementer for patienternes beklædning og sengelinned, reglement for tjeneste i tilfælde af ildebrand samt forskrift for brug af kogeapparater.

    001-842

Nr. A001843
Tekst:Regulativer for Jydske Asyl 1852 og 1860 samt for plejehjemmet Råmosegård 1900 og plejehjemmet Dalstrup 1904 og 1907.

 

    001-843