Kasse 002 1852-1922

Nr. A002844
Dato: 1852 - 1914
Tekst: Bestemmelser vedrørende optagelse af patienter i Jydske Asyl og i Statens Sindssygehospitaler i det hele taget i perioden fra 1852 til 1914.

 

 

    002-844

Nr. A002845
Dato: 1861 + 1922
Tekst: Forskrift for vaskeriet i 1861 samt vaskerisagen i 1922.

 

 

    002-845

Nr. A002846
Dato: 1910
Tekst: Oprettelsen af familiepleje ved Jydske Asyl i 1910 samt bestemmelser for den til Sindssygeanstalten ved Århus knyttede familiepleje.

 

 

    002-846

Nr. A002847
Dato: 1851 12
Tekst: Tegninger af møbler til Jydske Asyl fremlagt ved licitation i december 1851 samt skrivelser vedrørende fremstillingen og modtagelse af møblerne.

 

 

    002-847

Nr. A002848
Dato:1914
Tekst: Arbejdsfortjeneste for patienter af 3. forplejningsklasse ved Jydske Asyl i 1914.

 

    002-848

Nr. A002849
Dato:1910
Tekst: Retspsykiatriske patienter ved Jydske Asyl i 1910 samt korrespondance mellem Friedenreich og Hallager vedrørende retspsykiatriske erklæringer.

 

    002-849

Nr. A002850
Dato:1917
Tekst: Skrivelser vedrørende oprettelse af en forening i 1917 til støtte af sindssyge patienter efter udskrivning fra sindssygehospitaler samt sindssyges familier, som ved familieforsørgerens sindslidelse er kommen i trang.

 

    002-850

Nr. A002851
Dato:1873
Tekst: Forskning ved Jydske Asyl.

 

 

    002-851

Nr. A002852
Dato:1909
Tekst: Jydske Asyls deltagelse i landsudstillingen i Århus i 1909.

 

 

    002-852

Nr. A002853
Dato:1915
Tekst: Kommissionen af 1. marts 1915, betænkning vedrørende postbesørgelse og hestehold ved Jydske Asyl.

 

    002-853

Nr. A002854
Dato:1911.06.07
Tekst: Forespørgsel fra Justitsministeriet af 7. juni 1911 vedrørende budgetpunkter samt direktionens svar den 24. juni 1911.

 

    002-854

Nr. A002855
Dato:1908.11.24
Tekst: Eksempler på overslag over indtægter og udgifter ved Jydske Asyl.

 

 

    002-855

Nr. A002856
Dato:1862
Tekst: Eksempler på licitation af forskellige varer til Jydske Asyl.

 

 

    002-856

Nr. A002857
Dato:1885
Tekst: Lejekontrakt for den første telefon til Jydske Asyl i 1885 og de næste fem telefoner i 1889.

 

    002-857

Nr. A002858
Dato:1905
Tekst: Århus Amts fattigkasses forespørgsel vedrørende patienter, der var anbragt på Jydske Asyl af sognekommunerne i amtet i 1905.

 

    002-558

Nr. A002859
Dato:1880-1890
Tekst: Folketællingslister fra Jydske Asyl 1880 og 1890.

 

 

    002-559

Nr. A002860
Dato:1919
Tekst: Klager over forholdene på Dalstrup plejehjem i 1919.

 

 

    002-860

Nr. A002915
Dato:1902
Tekst: Ansættelsespapirer, brev vedrørende afskedigelse samt skrivelse vedrørende udnævnelse til Ridder af Dannebrog for fhv. hospitalsforvalter Albert Lund.

 

    002-915

Nr. A002916A
Dato:1895-96
Tekst: Fødselsdagsbreve til forvalter Albert Lund i 1895 og 1896.

 

 

    002-916A

Nr. A002916B
Tekst: Hospitalsforvalters hobby skabte særpræget museum.

 

 

    002-916B

Nr. A0021280
Dato:1928
Tekst: Breve til forvalter Albert Lund.

 

 

    002-1280