Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 002  1858-61

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009002 - - Dato : 18590625

Forfatter:Ellesøe, Christian Olesen forbedringshusfange eller Fønss Selmer

Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst: Mentalerklæring. Forbedringshusfangen Christian Olesen Ellesøe eller Fønss har i forbindelse med et tyveri yderligere tilstået et mord, ildspåsættelse og tyveri i Kirkesøby, i den anledning fremsender ministeriet hele sagens akter til Selmer med anmodning om erklæring af ham. Selmer mener, at muligt er selvbebrejdende, som mange sindssyge er, men at det ikke er muligt at afgive en fast erklæring uden at kende manden personligt.