Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 003 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009003 - - Dato : 18591231

Emnegruppe: Patientforhold

Tekst: Patientantal. På foranledning af finansudvalget forespørger ministeriet om, hvor mange indlagte, der er på anstalten for tiden. Man svarer: 1. klasse, fra Jylland og Østifterne 11 København og hertugdømmerne 9 Udlandet 4 24 2. klasse fra Jylland og Østifterne 12 København og hertugdømmerne 2 12 3. klasse fuldt betalende jyder og folk fra østifterne 37 Jyder på nedsat betaling 56 Frit behandlede i 3 måneder fra København og hertugdømmerne 1 94 --- 132