Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 004 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009004 - - Dato : 18590622

Forfatter:

Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst: Budget. Der er indsendt budget, men ministeriet har indvendinger på belysningskontoen og brændselskontoen, hvorfor man indsender fornyet budget for disse posters vedkommende.