Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 006 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

 Mpr nr. A009006 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Bespisning

Tekst: Viktualier. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient i Helbredsanstalten, beregnet efter bespisningsreglementet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige gjenstande, dog med undtagelse af havesager, som anstalten selv producerer samt hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning