Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 007 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009007 - - Dato : 18590611

Forfatter:

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst: Budget 1860-61. Forslag angående forskellige udgifter ved Helbredelsesanstalten for Sindssyges drift i året 1860-61, som ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet er bevilliget.