Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 008 til 016 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009008 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst: Budget 1860-61. Beregning over brændselsforbruget i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009009 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst: Budget 1860-61. Beregning over udgifterne ved belysningen for finansåret 1860-61.

 

Mpr nr. A009010 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst: Budget 12860-61. Beregning over udgifter ved vaskeriet i finansåret 1860-61

Mpr nr. A009011 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Patientforhold

Tekst: Budget 1860-61. Beregning over direkte udgifter til patienternes beskæftigelse og opmuntring for finansåret 1860-61.

 

Mpr nr. A009012 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Beklædning

Tekst: Budget 1860-61. Berigning over udgifter til beklædning samt linned og sengeinventar for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009013 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Budget 1860-61. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved bygningerne, som hører til Helbredsanstalten for sindssyge ved Århus i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009014 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Bygninger

Tekst: Budget 1860-61. Beregning over udgifter til renovation og anden rengøring i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009015 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Budget 1860-61. Overslag over udgifter ved vejens og hegns vedligeholdelse for finansåret 1860-61

Mpr nr. A009016 - - Dato : 18599999

Forfatter:

Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst: Budget 1860-61. Overslag over udgifter til haven, finansåret 1860-61.