Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 020 1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009020 - - Dato : 18590819

Forfatter:

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1860-61.