Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse A009 - 026 og 027,  1859

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 009

Mpr nr. A009026 - - Dato : 18590524

Forfatter:Lenning

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst: Revision. Ifølge den approberede Repartition over det Bidrag, der til dækning af lønninger til Personalet i vedkommende revisions-kontoer i indeværende aar bliver at udrede af de stiftelser, hvis Regnskaber indsendes til Revision og Decision i Justitsministeriet, vil af den Nørrejyske helbredelsesanstalt for Sindssyge være at erlægge 189 Rdl. 72 sk., hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet. Lenning.

 

Mpr nr. A009027 - - Dato : 18590611

Forfatter:

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst: Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter ved Helbredelsesanstaltens Drift, som i året 1860-61 ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet for 1859-60 er bevilligede.