Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009  -  1859

029-1
- 029-2 - 029-3 - 029-4 - 029-5

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009029 - - Dato : 18590315

Emnegruppe: Gaslevering

Tekst: Gas. Forinden videre foretages i anledning af vedlagte hertil indkomne andragende, hvori det Danske Gaskompagnis Hovedbureau fremsætter tilbud om helbredelsesanstaltens forsyning med gas fra Aarhuus gasværk, skulde man tjenestedligst udbede sig Direktionens ytringer ved det Indesluttedes tilbagevendelse behageligen meddelte.