Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 031 1859

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009031 - -
Dato : 18590411

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Årsberetning. I brev har sundhedskollegiet meddelt at man agter at lade årsberetningen for 1858 trykke i bibliotek for læger, hvilket Selmer samstemmer i, dog beklager han, at man udelader de mere tekniske overvejelser om bygninger m.v. og kun orienterer om de rent lægelige hændelser