Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 032 033 og 034 1858og 1859

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009032 -
Dato : 18590207

Emnegruppe: Lønninger

Tekst: Løn, til embedsmænd. Efter at kapitalstaksten for 1858 er sat vil der blive betalt løntillæg til statens embedsmænd i henhold til lov af 30. december 1858, hvorfor man ønsker indberettet til ministeriet, hvilke tillæg anstaltens embedsmænd skal have. Vedlagt oversigt og avis om omhandlende emne.

Mpr nr. A009033 - - Dato : 18590131

Forfatter:

Emnegruppe: Psykiatet

Tekst: Physicatet. Indberetning til Physicatet om, at sundhedstilstanden er god og at der i det forløbne år intet har været at indberette som fortjener opmærksomhed

Mpr nr. A009034 -

Dato : 18580909
Forfatter:Meyer, P

Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Vej. P. Meyer har haft vejret til at køre på den vej som fører over anstaltens jord og som tilhører anstalten. Denne vej skaber forbindelse mellem kratvejen og landevejen til Grenaa Meyer ønsker vejrettigheder for et tidsrum af 3 år