Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 039-01 1858
039-2

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009039 -

Dato : 18589999

Emnegruppe: Budgetter

Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske helbredsanstalt for sindssyge, beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1859-60.