Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 057 1859 og 058 1858

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009057 - -

Dato : 18590608

Emnegruppe: Bevillinger

Tekst: Kassebeholdning. Anvisninger. Anvisninger på statstilskud for finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009058 - - Dato : 18580514

Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst: Regnskab. Ifølge den approberede Repartition over det bidrag, der til dækning af forskudsvis af statskassen udredte lønningsudgifter i året 1857 bliver at udrede af stiftelser, for hvilke regnskaber ere indsendte til revision og decision under justitsministeriet vil af den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge være at erlægge 120 rdl.16sk, hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet.