Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 061 til 065  1858

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009061 - - Dato : 18580322

Forfatter:Filtenborg, urmager Kyhn, H

Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst: Uhrmager. Ved at have bragt i erfaring, at den tidligere uhrmager, som har besørget pasningen af taarnuhret i Helbredelsesanstalten ved Århus er bortrejst, antager jeg at en anden urhmager må ansættes i hans sted, i hvilken anledning jeg tillader mig at henvende disse linier til Deres Velbaarenhed, for at anbefale en mand, der saavidt jeg ved er en duelig uhrmager, der saavel kunne rengjøre uhret, hvilket vist er fornødent, som også passe det ved optræning og regulering, hvilket jeg antager Her uhrmager Filtenborg vil kunne udføre til alles tilfredshed. Da det interesserer mig meget, at dette arbejde bliver udført godt og omhyggeligt har jeg derfor troet det rettest at angive en urhmager om hvem jeg har nogen kundskab til hvad dueligheden angaar, maa henstille dette kun til deres Velbårenhed nærmere overvejelse. H. Kyhn.

Mpr nr. A009062

Dato : 18580311

Emnegruppe: Patientforhold

Tekst: Indlæggelse. Randers fattigkommission anmoder om, at få tilsendt skemaer til lægeerklæringer for personer, der ønskes optaget i anstalten.

Mpr nr. A009063 - - Dato : 18580206

Emnegruppe: Regnskaber

Tekst: Regnskab. Oversigt over se respektive contis status i anstaltens regnskab for januar kvartal 1858 i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december forrige år

 Mpr nr. A009064

Dato : 18580406

Emnegruppe: Revision

Tekst: Underbalance. Der er underbalance på regnskabet formentlig på 3200 Rd, hvilket man meddeler ministeriet. Ministeriet ønsker sig gjort bekendt med status ved udgangen af finansåret 1957-58

 

Mpr nr. A009065

 Dato : 18580417

Emnegruppe: Revision

Tekst: Underbalance. Ministeriet tilbagesender en oversigt over Helbredsanstaltens status pr. overgangen mellem finansåret 1857-58