Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 066 1858

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009066

Dato : 18580505

Emnegruppe: Revision

Tekst: Underbalance. Rundskrivelse til direktionen om en underbalance på regnskabet af 1407 rd og 6 s. samt en kontooversigt udarbejdet af forvalteren om status på de forskellige konti i marts 1858