Til toppen af Museets hjemmeside


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov

Tilbage til
Emne- og kasseliste


Kasse 009 - 070 1860

Tilbage til Emnelisten

Mpr nr. A009070 - - Dato : 18580211

Emnegruppe: Lønninger

Tekst: Løn. I henhold til lov af 29. december 1857 skal ministeriet have indberettet lønninger og tillægskrav fra anstaltens ansatte embeds- og bestillingsmænd, hvorover der er vedføjet en liste.