009 - 006 1858-61

Mpr nr. A009006
Dato : 1859
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient i Helbredsanstalten, beregnet efter bespisningsreglementet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige gjenstande, dog med undtagelse af havesager, som anstalten selv producerer samt hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning.

 

Kasse 009

20150921075923_00001.jpg 20150921075923_00002.jpg 20150921075923_00003.jpg 20150921075923_00004.jpg 20150921075923_00005.jpg
20150921075923_00006.jpg