009 - 061 1858-61

Mpr nr. A009061
Dato : 18580322
Forfatter:Filtenborg, urmager Kyhn, H
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Uhrmager. Ved at have bragt i erfaring, at den tidligere uhrmager, som har besørget pasningen af taarnuhret i Helbredelsesanstalten ved Århus er bortrejst, antager jeg at en anden urhmager må ansættes i hans sted, i hvilken anledning jeg tillader mig at henvende disse linier til Deres Velbaarenhed, for at anbefale en mand, der saavidt jeg ved er en duelig uhrmager, der saavel kunne rengjøre uhret, hvilket vist er fornødent, som også passe det ved optræning og regulering, hvilket jeg antager Her uhrmager Filtenborg vil kunne udføre til alles tilfredshed. Da det interesserer mig meget, at dette arbejde bliver udført godt og omhyggeligt har jeg derfor troet det rettest at angive en urhmager om hvem jeg har nogen kundskab til hvad dueligheden angaar, maa henstille dette kun til deres Velbårenhed nærmere overvejelse. H. Kyhn.

 

Kasse 009

20150930075656_00001.jpg 20150930075656_00002.jpg