Kasse 010 1860-61

Mpr nr. A010001
Dato : 18600619
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Brev fra justitsministeriet til H. Selmer. Tilladelse til Selmer om at foretage en tjenesterejse til København.

Mpr nr. A010002
Dato : 18610701
Forfatter:Gædeken, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Ansøgning fra reservelæge Gædeken til jyske Asyl om forlængelse af ansættelsen indtil den udvidede helbredsesanstalt træder i kraft. Brevkopi der giver tilladelse til at fortsætte til næstkommende (1. aug.?). Lægeansættelse.

 

    010-001-002

Mpr nr. A010003
Dato : 18601131
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning for finansåret 1859-60.

 

    010-003

Mpr nr. A010004
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Hovedregnskab over indtægter og udgifter fra 1. april 18959 - 31. marts 1860.

 

    010-004

Mpr nr. A010005
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab for viktualier finansåret 1859/60.

 

    010-005

Mpr nr. A010006
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab på brændsel finansåret 1859/60.

 

    010-006

Mpr nr. A010007
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab på belysning finansåret 1859/60.

 

    010-007

Mpr nr. A010008
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab på vask finansåret 1859/60.

 

    010-008

Mpr nr. A010009
Dato : 1860
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab på heste kreaturhold samt kørsel.

 

    010-009

Mpr nr. A010010
Dato : 18600403
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab for udbetalte beløb for arbejdsgodtgørelse til patienter ved jyske asyl i 1859/60.

 

    010-010

Mpr nr. A010011
Dato : 18601126
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kontoret tillader sig hermed at aflevere helbredsanstaltens regnskab for 1859-60 tillige med samtlige tilhørende bilag.

 

    010-011

Mpr nr. A010012
Dato : 18600429
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Brev fra justitsministeriet til jyske asyl vedr. indbetaling af revisionsomkostninger 1. departement.

 

    010-012

Mpr nr. A010013
Dato : 18600408
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Brev fra justitsministeriet til Jyske asyl. Opgivelser af lønningstillæg til embeds- og bestillingsmænd ved anstalten.

 

    010-013

Mpr nr. A010014
Dato : 18610619
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Angående regulativet af 19. juni 1861 15 bilag m.m. Vedr. sindssyge fattiglemmer begravelsesomkostninger.

 

    010-014

Mpr nr. A010015
Dato : 18601119
Emnegruppe: Revision
Tekst: Rapport fra revisions- departementet til jyske asyl.

 

    010-015

Mpr nr. A010016
Dato : 18600731
Forfatter:Jespersen, Stiftsfysikus Justitsråd Bang, Kancelliråd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personaletsøgninger
Tekst: Justitsråd Stiftsfysikus Jespersens død om udnævnelse af et nyt direktionsmedlem. Det er kancelliråd Bang, Århus.

 

    010-016

Mpr nr. A010017
Dato : 1860
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetter 1861/62.

 

    010-017

Mpr nr. A010018
Dato : 18600325
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Lønningsforslag.

 

    010-018

Mpr nr. A010019
Dato : 1861
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgettet 1861-62.

 

    010-019

Mpr nr. A010020
Dato : 1860
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgettet 1861-62.

 

    010-020