A011

Mpr nr. A011001- Dato : 1861 0626
Forfatter:Brems, Kristine Jensine, overopsynskone
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af overopsynskone ved de kvindelige patienter. Ansøgninger og anbefalinger. Ansættelse af Kristine Jensine Brems

 

  011-001-1
  011-001-2
  011-001-3

011-001-4
011-001-5
011-001-6

Mpr nr. A011002 - Dato : 1861 0406 Forfatter:Dahl Selmer Fattiglem, Christiansdatter Ane Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Vedr. betaling af fattiglem Ane Christiansdatters begravelse til Selmer signeret Dahl.

Mpr nr. A011003 - Dato : 18610105 Forfatter: Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Om sygdomstilfælde, Koldfeber

Mpr nr. A011004 - Dato : 18610424 Forfatter:Ane, Christiansdatter Emnegruppe: Begravelser Tekst: Århus Stiftsamt vedr. Ane Christiansdatters begravelse

 

011-002 til 004

     

 Mpr nr. A011005 - - Dato : 1861
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i aaret 1860

 

011-005-1

011-005-2

 

Mpr nr. A011006 - - Dato : 18610114
Forfatter:Roes, B I
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fornyet leverance af smør i en årig periode "B I Roes"?

 

011-006

 


Mpr nr. A011007 - - Dato : 1861 0413
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Vedr. budget 1861-62.

 

011-007

 

 

Mpr nr. A011008 -  Dato : 1861 0419
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ibrugtagning af ny bygning.

Mpr nr. A011009 -  Dato : 1861 0424
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Gudstjenester på søn - og helligdage.

Mpr nr. A011010 -  Dato : 1861 0507
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forholdsmåde ved Belgiske statsborgeres sygdom i Danmark. Justitsministeriet i Lemming. Udenlandske statsborgere.

Mpr nr. A011011 -  Dato : 1861 0520
Forfatter: Jens, M overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsynsmand, M. Jøns søger for egen forplejning og vask hævet fra 100 til 200 dalere. Lønforhøjelse.

 

011-008 TIL 011

 

Mpr nr. A011012 - Dato : 18610610
Forfatter:Gædeken, C G , reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Brev fra C. G. Gædeken om fornyet ansættelse som reservelæge og gageforhold ved giftermål. Lægeansættelse.

Mpr nr. A011013 - - Dato : 18610630
Forfatter:Hjortehøj, skolelærer og kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Til skolelærer og kirkesanger Hjortehøj, Vejlby, om gudstjenesten.

Mpr nr. A011014 - - Dato : 18610630
Forfatter:Jensen, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af husholderske. Til Jomfru Jensen.

011-012 TIL 014

 


Mpr nr. A011015 -Dato : 1861 06
Forfatter:Richter, Lauritz overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansættelse af overopsynsmand. Ansættelsesbrev til Lauritz Richter.
 

011-015

A011015 -2
A011015 -3
A011015 -4
A011015 -5
A011015 -6
A011015 -7
A011015 -8
A011015 -9

Mpr nr. A011016 - Dato : 18610630
Forfatter:Lund, J F C
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Tilbagesendelse af anbefalinger til J. F. C. Lund i Holbæk.

Mpr nr. A011017 - -
Dato : 18610501
Forfatter:Møller, L opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling til L. Møller - opsynsmand.

Mpr nr. A011018 - -
Dato : 18610526
Forfatter:Møller, L F overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om stilling som overopsynsmand ved de mandlige patienter fra l. F. Møller.
 

011-016 til 018

 

Mpr nr. A011019 - -
Dato : 18601101
Forfatter:Møller, L F opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefaling for l: F. Møller, opsynsmand.

Mpr nr. A011020 - -
Dato : 18610523
Forfatter:Kruge, E Th overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning til stilling som overopsynsmand fra E. Th. Kruger.

Mpr nr. A011021 -
Dato : 18610710
Forfatter:Agerlin, S
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Tilbagesendelse af anbefalinger til S. Agerlin.
 

011-019 til 021

 

Mpr nr. A011022 -
Dato : 18610503
Forfatter:Hendrichen, H overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om posten som overopsynsmand fra H. Hendrichen.
 

011-022

 

 

Mpr nr. A011023 -  
Dato : 1861
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgninger om stillingen som overopsynsmand.

011-023-1

011-023-1
011-023-2
011-023-3
011-023-4
011-023-5
011-023-6
011-023-7
011-023-8
011-023-9
 

Mpr nr. A011024 -1 til 11
Dato : 18619999
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst: Beretning og hovedregnskab 1860-61

 

A011 024-1
A011 024-2
A011 024-3
A011 024-4
A011 024-5
A011 024-6
A011 024-7
A011 024-8
A011 024-9
A011 024-10
A011 024-11

 Mpr nr. A011026 -
Dato : 18619999

Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Antegnelser til det for den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge aflagte regnskab for finansåret 1860-61

 

011-026

 

Mpr nr. A011027 -
Dato : 18611206
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Til justitsministeriet vedr. appobaton af ansættelse af maskinmester og vaskerikarl.

Mpr nr. A011028
Dato : 18620225
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Rykkerbrev fra revisionsdepartementet vedr. svar på antegnelser til regnskabet 1860-61

011-027
til 028

 

 

Mpr nr. A011029
Dato : 18610214
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Overskridelser (brændsel) på regnskabet 1860-61

 

011-029

 

Mpr nr. A011030
Dato : 18620104
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Fra justitsministeriet ang. overskridelse af brændselsbudgettet.

Mpr nr. A011031  
Dato : 18620315
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Aprobation af brændselsudgifter fra justitsministeriet.

Mpr nr. A011032
 Dato : 18620317
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Til revisionsdepartementet vedr. regnskab 1860-61

 

011- 030 til 032

 

 

Mpr nr. A011033
 Dato : 18620610
Forfatter:Selmer, H Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev i 5 punkter signeret H. Selmer ulæseligt

Mpr nr. A011034
 Dato : 18620613
Forfatter:Selmer, Henrik, dr
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Skrivelse signeret H. Selmer ulæseligt

Mpr nr. A011035
Dato : 18620604
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revision af regnskab 1860-61

 

033 -035

 

 

Mpr nr. A011036
Dato : 18620806
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Ulæseligt

Mpr nr. A011037
Dato : 18620814
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Til revisionsdepartementet regnskab

 

036 og 037

 

 

Mpr nr. A011038
Dato : 18620726
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Ændringer til regnskabsførelsen

Mpr nr. A011039  
Dato : 18621104
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskabsføringen med viktualieforbrug. Måneds- og årsregnskabs førelse

Mpr nr. A011040
Dato : 18621110
Forfatter:Bang, Ch
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Ch Bang? ulæseligt

 

011-038 til 040

 

Mpr nr. A011041
 Dato : 18619999
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Indlægning af gas og gaslamper.


011-041-1
011-041-2
011-041-3
011-041-4
011-041-5
011-041-6

 

 

Mpr nr. A011042
Dato : 18619999
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Det Danske Gaskompagni i Flensborg gas.

Mpr nr. A011043
Dato : 18611020
Forfatter:Selmer Bang, Chr
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Chr. Bang til Selmer kan ikke læses

Mpr nr. A011044
Dato : 18610917
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Bemærkninger fra Det Danske Gaskompagnim til kontrakten med Sindssygeanstalten.

 

011-042 til 044

 

 

Mpr nr. A011045
Dato : 18610908
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Brevudkast til gaskompagniet.

Mpr nr. A011046
Dato : 18610904
Forfatter:Raae
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Brevkoncept omtalende Raae. Signeret Selmer og Bang. Gas.

Mpr nr. A011047
Dato : 18610902
Forfatter:Poulsen, justitsråd Raae
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om justitsråd Poulsens (gaskompagniet) besøg. Sign. Raae.

Mpr nr. A011048 -
Dato : 18610901
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Selmer til direktionen. Ulæseligt

 

 

011-045 til 048

 

Mpr nr. A011049
 Dato : 18610829
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om forsinkelse af materialer til gasledningen på grund af arbejdsnedlæggelse i England.

Mpr nr. A011050 - - Dato : 18610826
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om gasledning til hospitalet.

Mpr nr. A011051
Dato : 18610818
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om målere og rør til gasledning.

 

049 til 051

 

 

Mpr nr. A011052
Dato : 18610813
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om opsætning af 2 100 lys gasmålere.

Mpr nr. A011053
Dato : 18610628 F
orfatter:Selmer
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Svar fra justitsråd Poulsen på telegram fra Selmer om nedlæggelse af gasledning.

Mpr nr. A011054
Dato : 18610725
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Til justitsministeriet. Ulæseligt

Mpr nr. A011055
Dato : 18610828
Forfatter:Selmer Bang, Chr
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Brev fra Chr. Bang til Selmer. Ulæseligt

 

052 til 055

 

 

Mpr nr. A011056
Dato : 18610723
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Vedr. ministeriel tilladelse til at indlægge rør til gasledning.

Mpr nr. A011057
Dato : 18610615
Forfatter:Poulsen, justitsråd
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Breve vedr. indlægning af gas justitsråd Poulsen.

 

 

056 og 057

 

Mpr nr. A011058
Dato : 18610703
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Tilbud på indlægning af gasrør.

 

058

 

 

Mpr nr. A011059
Dato : 18610620
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Fra generaltolddirektoratet om gas ledning fra Århus til hospitalet.

Mpr nr. A011060
Dato : 18619999
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Følgebrev til kontrakt med det danske gaskompani.

Mpr nr. A011061
Dato : 18610516
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Conditioner for indlæg af at gassystem i det nye ting- og arresthus i Randers.

Mpr nr. A011062
Dato : 18610524
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Følgebrev til Bang. Svar bag på. Ulæselig

 

059 til 062

 

 

Mpr nr. A011063  
Dato : 18610527
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Til justitsministeriet vedr. forhandlinger med det danske gaskompani.

Mpr nr. A011064
Dato : 1861
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Kommentar til udkast til nedlæggelse af gasrør.

Mpr nr. A011065
Dato : 18610520
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Følgebrev til kontraktudkast fra det danske gaskompani i Flensborg.

Mpr nr. A011066
Dato : 18610517
Forfatter:Bang Selmer
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Brev fra Bang til Selmer om gassagen.

 

063 til 066

 

 

Mpr nr. A011067
Dato : 18610515
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Indlægning af gasrør i hospitalets bygninger.

Mpr nr. A011068
Dato : 18610513
Forfatter:Bang Selmer Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Brev fra Bang til Selmer om gaslevering.

Mpr nr. A011069
Dato : 18610512
Forfatter:Bang, Chr Poulsen
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om møde med Poulsen snarest muligt Chr. Bang Spørgsmål fra Poulsen om hvorvidt det drejer sig om ledning fra Århus eller rør i selve hospitalet gas.

Mpr nr. A011070
Dato : 18610508
Forfatter:Rahr, Edw F
Emnegruppe: Gaslevering Tekst:
Tilbud på rør og lamper til gas fra Edw. F. Rahr, Århus med trykt katalog.

 

067 til 070

 

 

Mpr nr. A011071
Dato : 18610506 Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Brev om indlægning af gas.

Mpr nr. A011072
Dato : 18610430
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Fra justitsministeriet. Bemyndigelse til forhandlinger med det danske gascompani.

Mpr nr. A011073
Dato : 18610412
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Om de nye bygningers færdiggørelse og forhandlinger med det danske gaskompani til justitsministeriet.

Mpr nr. A011074
Dato : 18610710
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Justitsministeriet approbation af kontrakt mellem helbredsanstalten og det danske gaskompani.

 

071 til 074

 

 

Mpr nr. A011075
Dato : 18610508 Forfatter:Rahr, Edw F
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Priscourant fra Edw. F. Rahr, Århus. Gas.

Mpr nr. A011076
Dato : 18619999
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Privat gasværk ved anstalten.

 

075 og 076

 

 

Mpr nr. A011077-1 til 9
Dato : 1861
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgettet 1862-63.

 

A011077-1
A011077-2
A011077-3
A011077-4
A011077-5

A011077-6
A011077-7
A011077-8
A011077-9

Mpr nr. A011078
Dato : 18620327
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Vedr. lønforhøjelse. Gagetillæg. Brev fra præsten om at rigsdagens afslag ikke får indflydelse på hans forhold til anstalten.

Mpr nr. A011079
Dato : 18620321
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønforhøjelse til de ansatte. Liste over årsløn for alle overordnede.

 

078 og 079

 

 

Mpr nr. A011080
Dato : 18620503
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udbetaling i henh. til finansloven 1862-63 Regnskab

Mpr nr. A011081
Dato : 18620715
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udbetaling af 8000 rdl. Regnskab

Mpr nr. A011082
Dato : 18621022
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udbetaling af 8000 rdl Regnskab

Mpr nr. A011083
Dato : 18630109
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udbetaling af 7360 rdl. Regnskab

 

081 til 083

 

 

Mpr nr. A011084
Dato : 18630119
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Fra justitsministeriet udbetaling af 7360 rdl. Regnskab

Mpr nr. A011085
 Dato : 18610716
Forfatter:Christensen, Elisabeth opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ansøgning om plads fra Elisabeth Christensen. Opsyn.

Mpr nr. A011086
Dato : 18610623
Forfatter:Christensen, Elisabeth, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Om udsættelse med ankomst, Elisabeth Christensen. Opsyn.

Mpr nr. A011087
Dato : 18610725
Emnegruppe: Revision
Tekst: Afgift til revisionsdepartementet

 

084 til 087

 

 

Mpr nr.A011088 -1til 12

Forfatter:Dahl, C R, assistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst: Ansøgninger om stilling som assistent ved kontoret. Meddelelse til C. R. Dahl  om at han har fået stillingen.

A011088-1
A011088-2
A011088-3
A011088-4
A011088-5
A011088-6
A011088-7

A011088-8
A011088-9
A011088-10
A011088-11
A011088-12

 

 

Mpr nr. A011089
 Dato : 18610806
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Vedr. sundhedskollegiets syn.

 Mpr nr. A011090
 Dato : 18619999
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Til indenrigsministeriet ulæseligt

Mpr nr. A011091
Dato : 18610921
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Til sundhedskollegiet, ulæseligt .

 

089 til 091

 

 

Mpr nr. A011092
Dato : 1861
Emnegruppe: Revision
Tekst: Vedrørende forvalterens ansvar for det nye maskineri

 

092
092-2

 

Mpr nr. A011093
Dato : 18611102
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Revision
Tekst: Vedr. Forvalter Bøggilds ret til at holde køer
 

093

 

 

Mpr nr. A011094
Dato : 18611106
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Stemning af orgel.

Mpr nr. A011095
Dato : 18611127
Forfatter:Gammeltoft, borgmester
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Spørgsmål fra borgmester Gammeltoft vedr. gasforbrug.

Mpr nr. A011096
Dato : 18611207
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Overførsel af 10 fritliggende afsindige fra Randers hospital til anstalten.

 

094 til 096