Mpr nr. A017001
Dato : 1867 1108
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Undertegnede ikke sjældent i erfaring at denne eller hin af Anstaltens patienter har været under behandling af kloge mænd eller koner... Indledningstekst til svarskrivelse på henvendelse fra Physicatet

Mpr nr. A017002
Dato : 1867
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ved Sindssygeanstalten ve Aarhus bliver fra næstkommende 1. marts en stilling som overopsynskone for de kvindelige patienter... Lønnen er er 192 Rdl. Årlig. Fri... Brændsel, Lys... Ansøgning om denne post til Anstaltens Overlæge, Professor Selmer inden den 11.febr. 1868. 3 gange indrykket med 8 dages mellemrum i Berlingske og Århus Avis

Mpr nr. A017003
Dato : 1867 1028
Forfatter:Bejer, H M, ovl
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Jeg beder mig tilsendt nogle blanketter. Ovl. H. M: Bejer.

Mpr nr. A017004
Dato : 1867 0815
Forfatter:Selmer, H
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Af hensyn til pladsen på anstalten finder jeg mig foranlediget til at bekendtgøre, at sindssyge som hertil indsendes forinden samtykke til indlæggelse er ...., ikke kunne modtagne. H. Selmer. Bekendtgøres i (2 gange) Aalborg avis, Randers avis, Århus ... Veile, Kolding, Ribe...Viborg..Hjørring. Annoncering vedr. patienter

Mpr nr. A017005
Dato : 1867 0730
Forfatter:Selmer Hansen, Bodil Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bodil Kirstine Hansen beder om bevis for hvor, længe hun har tjent på anstalten. Selmer skriver hun har tjent som opsyn fra 1. marts 1865 til 1. februar 1867. Opsyn.

 

 

 

Kasse 017

 

20151019074936_00001.jpg 20151019074936_00002.jpg 20151019074936_00003.jpg 20151019074936_00004.jpg 20151019074936_00005.jpg
20151019074936_00006.jpg 20151019074936_00007.jpg 20151019074936_00008.jpg 20151019074936_00009.jpg