Mpr nr. A017013
Dato : 1868 0530
Emnegruppe: Revision
Tekst: Revisionsantegninger og decision

Mpr nr. A017014
Dato : 1867 0703
Forfatter:Købke, J K, ingeniørkaptejn patient Selmer, overlæge
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Ledsageskrivelse til Justits ministeriet for en plan over hospitalet, der er udarbejdet af en patient ingeniørkaptajn J. K. Købke til hvem der er en takkeskrivelse fra direktionen. Brev til direktionen fra Købke: tak for det venlige brev "min delagtighed i det omhandlede værk har været mig til velsignelse, og blandt så meget andet er jeg asylets højt agtede mig dyrebare læge, professor Selmer, taknemmelig".

Mpr nr. A017015
Dato : 1867 0615
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Jeg giver mig herved den frihed at tilstille det høje kollegium et par eksemplarer af ... Til sundhedskollegiet

 

 

 

Kasse 017

 

20151019092613_00001.jpg 20151019092613_00002.jpg 20151019092613_00003.jpg 20151019092613_00004.jpg 20151019092613_00005.jpg
20151019092613_00006.jpg 20151019092613_00007.jpg 20151019092613_00008.jpg 20151019092613_00009.jpg 20151019092613_00010.jpg
20151019092613_00011.jpg 20151019092613_00012.jpg 20151019092613_00013.jpg 20151019092613_00014.jpg 20151019092613_00015.jpg