Mpr nr. A017016
Dato : 1857 0521
Forfatter:Bøggild, forvalter christensen
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Ifølge. Stilling af herr forvalter Bøggild af leverance til sindssygeanstalten af et parti hvergarn og blåstribet lærred efter modtagne prøver, vil jeg herved forpligtige mig til at varetage denne leverance til følgende priser, hveregarn 4 sk pr al. blåstribet lærred 28 sk pr al. At levere hurtigst muligt eller en rimelig af direktionen bestemt leveringstid. - Secher Iflg. forespørgsel af herr forvalter Bøgild tillader jeg mig herved at tilbyde den ærede direktion priser på 36 tommer bredt hvergarn ...27 ... lærred 90 kvint Sixcord. At levere inden 3 måneder i henh. til de af anstalten ... - Christensen

Mpr nr. A017017
Dato : 1866 1129
Forfatter:Lunn, Peter Ivar Julius, Justitsråd, herredsfoged, herredsskriver
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitationsdokument. Over en del "almenvarer" (metervarer). Dokumentet er bevidnet af Peter Ivar Julius Lunn, justitsråd, herredsfoged, herredsskriver i Hasle, Vesterliisberg, Famlev og Sabro herreder. Indeholder en fortegnelse over det udliciterede samt en fortegnelse over tilbud.

Mpr nr. A017018 Emnegruppe: Ulæselig håndskrift Tekst: Udlånt lægebiblioteket 596/67 4/8-82

Mpr nr. A017019
Dato : 1867 0312
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt. Til det kongelige sundhedskollegium.

 

 

 

Kasse 017

 

20151019092931_00001.jpg 20151019092931_00002.jpg 20151019092931_00003.jpg 20151019092931_00004.jpg 20151019092931_00005.jpg
20151019092931_00006.jpg 20151019092931_00007.jpg 20151019092931_00008.jpg 20151019092931_00009.jpg 20151019092931_00010.jpg
20151019092931_00011.jpg 20151019092931_00012.jpg 20151019092931_00013.jpg 20151019092931_00014.jpg 20151019092931_00015.jpg
20151019092931_00016.jpg 20151019092931_00017.jpg 20151019092931_00018.jpg 20151019092931_00019.jpg 20151019092931_00020.jpg
20151019092931_00021.jpg 20151019092931_00022.jpg 20151019092931_00023.jpg