Mpr nr. A018015
Dato : 1868 0507
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Til vejledning ved bedømmelse af forplejningen på den her ved Mariager værende pleje- og arbejdsanstalt turde det være mig tilladt at bede mig tilsendt et eksemplar af det spise-reglement som gælder for den laveste betalingsklasse af sindssygeanstaltens afdeling for uhelbredelige. Heredsfodkontoret i Mariager

Mpr nr. A018016
Dato : 1868 0502
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Ministeriet tilladelse til en Københavnerrejse for Selmer.

Mpr nr. A018017
Dato : 1868 0427
Forfatter:Jensen, professor
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Brev fra Sundheds-kollegiet vedrørende kolonisationstanken. Professor Jensen Østifternes Sindssygeanstalt foreslår, at der indrettes 17 husmandssteder på hospitalernes grund. De familier, der forpagter gårdene skal forpligte sig til at huse sindssyge, der findes egnede til et sådant familieliv. Se bibliotek for læger 8nde bind 2 hefter, pag 425.

 

 

 

Kasse 018

 

20151026095756_00001.jpg 20151026095756_00002.jpg 20151026095756_00003.jpg 20151026095756_00004.jpg 20151026095756_00005.jpg
20151026095756_00006.jpg 20151026095756_00007.jpg 20151026095756_00008.jpg 20151026095756_00009.jpg 20151026095756_00010.jpg
20151026095756_00011.jpg