Mpr nr. A018025
Dato : 1868 0130
Forfatter:Esman, brandinspektør
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Ved den siden Taxationen af anstaltens bygninger i 1860 er foretaget forskellige anlæg og indretninger her på stedet med en bekostning af 20 000 Rdl, ønskes assurancesummen forhøjet med et tilsvarende beløb. Direktionen anmoder Deres Velbyrdighed om at afholde en omtaxation tillige ønskes tegnet forsikring mod skade ved dampkedlens sprængning. Til brandinspektør Esman, Århus.

Mpr nr. A018026
Dato : 1868 0115
Forfatter:Selmer Galster, F
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Forespørgsel fra F. Galster, Randers, om calorisk varmeapparat der skulle være opstillet i anstalten. Selmer svarer, at der ikke findes et sådant apparat hersteds.

Mpr nr. A018027
Dato : 1868 0118
Forfatter:Mohr, Sophus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Undertegnede ansøger herved direktionen for den jyske sindssygeanstalt om halvt års forlængelse af min konstitution som kandidat ved denne anstalt. Sophus Mohr. Bevilliget til 1. sept. 1868. Lægekandidat.

Mpr nr. A018028
Dato : 1868 0117
Forfatter:og Meyer, Møller
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Skrivelse fra Møller og Meyer i København med priser på de almindeligste medikamenter.

 

 

 

Kasse 018

 

20151026101928_00001.jpg 20151026101928_00002.jpg 20151026101928_00003.jpg 20151026101928_00004.jpg 20151026101928_00005.jpg
20151026101928_00006.jpg 20151026101928_00007.jpg 20151026101928_00008.jpg 20151026101928_00009.jpg 20151026101928_00010.jpg
20151026101928_00011.jpg 20151026101928_00012.jpg 20151026101928_00013.jpg 20151026101928_00014.jpg