Mpr nr. A019014
Dato : 1869 0629
Forfatter:Holm, N
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Jeg tillader mig herved at ansøge den høje direktion om frihed til at være fraværende fra asylet fra den 6. til den 29. juli d.å. for at gøre en rejse til Bornholm. N. Holm.

Mpr nr. A019015
Dato : 1869 1216
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: På den kongelige direktions vegne, undlader jeg ikke hermed at meddele professoren til behagelig efterretning, at efter anmeldelse fra hospitalets overlæger, er fast volontør cand. med. et chir. Bang udnævnt til fra den 1. januar næstkommende, at forrette tjeneste som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A019016
Dato : 1869 0616
Forfatter:Bremer, cand med et chir voluntør kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: På den kongelige direktions vegne skal jeg herved tjenstligt tillade mig at meddele herr professoren at cand. med. et chir., voluntør Bremer, efter meddelelse fra hospitalets overlæger er valgt til fra den 1. juli næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

 

 

 

Kasse 019

 

20151020134543_00001.jpg 20151020134543_00002.jpg 20151020134543_00003.jpg