Mpr nr. A020004
Dato : 1870 0909
Forfatter:Krohn, læge Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Stiftsamtet har udbedt sig en udtalelse om læge Krohn fra physicatet, da vedkommende vil nedsætte sig som privatpraktiserende læge. Da phsicatet intet kender til ham, udbeder man sig en udtalelse fra Asylet, hvor han har været ansat som kandidat i 1869. Selmer anbefaler ham men kan intet sige om hans evner som øjenlæge

Mpr nr. A020005
Dato : 1870 0913
Forfatter:Brsdersen, J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Fra Frederiks hospital meddeles det, at cand. med et chir. J. Brodersen er udpeget til kandidat ved asylet.

Mpr nr. A020006
Dato : 1870 0905
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Forespørgsel fra fattigvæsnet i Horsens om navne og alder på patienter, der er indlagt på fattighusets regning. Svar med navne og alder på 6 patienter.

 

 

 

Kasse 020

 

20151027085340_00001.jpg 20151027085340_00002.jpg 20151027085340_00003.jpg 20151027085340_00004.jpg 20151027085340_00005.jpg
20151027085340_00006.jpg 20151027085340_00007.jpg 20151027085340_00008.jpg 20151027085340_00009.jpg