Mpr nr. A021003
Dato : 1871 1027
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Til indenrigsministeriet. Direktionen tillader sig at anmode om matrikelkortene for de anstalten underlagte jordejendomme.

Mpr nr. A021004
Dato : 1871 1103
Emnegruppe: Medicin
Tekst: I henhold til Deres begæring i behagelig skrivelse af den 16de f.m. fremsendes herved tjenstlig et eksemplar af "Andet tillæg til medicinaltaksten af 1869". Århus Stiftsamt.

Mpr nr. A021005
Dato : 1871 0926
Forfatter:Stein, W, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Efter en under g d fra hospitalets overlæger modtagen meddelelse er kandidat her ved hospitalet W. Stein valgt til fra 1ste oktober at overtage posten som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A021006
Dato : 1871 0819
Forfatter:Hummer, Carl Thorvald Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Den værnepligtige Carl Thorvald Hummer har overfor 1. udskrivningskreds hævdet at have været indlagt på sindssygehospitalet til ca. 1863. Selmer svarer at ingen af det navn har været indlagt.

 

 

 

Kasse 021

20151027122310_00001.jpg 20151027122310_00002.jpg 20151027122310_00003.jpg 20151027122310_00004.jpg 20151027122310_00005.jpg
20151027122310_00006.jpg 20151027122310_00007.jpg