Mpr nr. A021019
Dato : 1871 0214
Forfatter:Abild, Jensen Ole
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Direktionen anmoder justitsministeriet om tilladelse til at erhverve Ole Jensen Abilds parcel, der støder op til anstaltens vej og ligger med tre sider op ad anstaltens grund. Købet udgør en sum af 650 Rdl og der bliver på finansloven afsat 700 Rdl til dette formål. Køb af jord.

Mpr nr. A021020
Dato : 1871 0125
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Justitsministeriet ønsker oplyst hvor mange patienter på 3. forplejningsklasse, der er indlagt med modereret betaling på kommunal regning: 1865/66 ..............................299 1866/67 ..............................309 1867/68
..............................329 1868/69
..............................331 1869/70
..............................323 1. april 1870- 31 januar 1871
.........323
Det årlige middeltal er .............318

Blandt de patienter, der har fået betaling fra kommunen er nogle hvor kommunen senere har indleveret betaling af private. Endvidere kan der være patienter der har fået hjælp uden anstaltens vidende.

Mpr nr. A021021
Dato : 1871 0123
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Meddelelse fra justitsministeriet om, at finansudvalget har indstillet at betalingen for patienter af 1. klasse sættes op fra 1 Rdl til 1 Rdl 32 sk. daglig. Betalingen for 3. klasse sættes ned fra 26 sk til 20 sk daglig. Betalingen skal herefter være ens på Østifternes sindssygeanstalt og den Nørrejydske sindssygeanstalt.

 

 

 

Kasse 021

20151030121910_00001.jpg 20151030121910_00002.jpg 20151030121910_00003.jpg 20151030121910_00004.jpg 20151030121910_00005.jpg
20151030121910_00006.jpg 20151030121910_00007.jpg 20151030121910_00008.jpg 20151030121910_00009.jpg 20151030121910_00010.jpg
20151030121910_00011.jpg 20151030121910_00012.jpg 20151030121910_00013.jpg 20151030121910_00014.jpg 20151030121910_00015.jpg
20151030121910_00016.jpg 20151030121910_00017.jpg 20151030121910_00018.jpg 20151030121910_00019.jpg 20151030121910_00020.jpg
20151030121910_00021.jpg 20151030121910_00022.jpg 20151030121910_00023.jpg