Mpr nr. A022002
Dato : 18720299
Forfatter:Møller, Søren
Emnegruppe: Fødeleverance.
Tekst: Undertegnede der i de tre forløbne år har været overdraget til udsalg fedtet fra sindssygeanstalten, anmoder hermed den meget ærede direktion at samme atter måtte blive mig overdraget fra april 1872 til april 1873, men grundet på den tiltagende omsætning af svinefedt og dettes dalen i pris, ser jeg mig ikke i stand til at betale højere pris end 20 sk pr pund for hele året. Søren Møller

Mpr nr. A022004
Dato : 18720311
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1871.

Mpr nr. A022005
Dato : 18720323
Forfatter:Bloch, O, cand med et chir kandidat Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Jeg tillader mig herved at meddele til behagelig efterretning, at cand. med et chir O. Bloch er valgt til fra den 1. april at fungere som kandidat ved anstalten.

MPR 001 og 003 MANGLER

 

 

 

Kasse 022

20151102093258_00001.jpg 20151102093258_00002.jpg 20151102093258_00003.jpg 20151102093258_00004.jpg 20151102093258_00005.jpg
20151102093258_00006.jpg 20151102093258_00007.jpg 20151102093258_00008.jpg 20151102093258_00009.jpg 20151102093258_00010.jpg
20151102093258_00011.jpg 20151102093258_00012.jpg 20151102093258_00013.jpg 20151102093258_00014.jpg 20151102093258_00015.jpg
20151102093258_00016.jpg 20151102093258_00017.jpg 20151102093258_00018.jpg