006 til 008 - 1872

Mpr nr. A022006
Dato : 1872 0214
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: I anledning af at der i den senere tid i Århus og Randers amter er forekommet en del tilfælde af barselfeber, som i det mindste til dels er blevet udbredt ved de vedkommende jordemødre .... at anmode Dem om at anmelde ethvert nyt i Deres praksis forekommende tilfælde af barselsfeber for distriktslægen

Mpr nr. A022007
Dato : 18720408
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Branddirektoratet meddeler, at der ikke mere kan forsikres mod dampkedlers sprængning. Forsikringen bliver* nedsat til 16777 mark? Bygningen bliver sat til 26610 mark?

Mpr nr. A022008
Dato : 18720326
Forfatter:Petersen, Hans Peter
Emnegruppe: Personlige patientforhold Tekst: Fra Skanderborg Købstad og Hjelmslev-Gern Herreder forespørges om en vis Hans Peter Petersen har været indlagt på anstalten. Man svarer benægtende.

 

 

 

Kasse 022

20151102093633_00001.jpg 20151102093633_00002.jpg 20151102093633_00003.jpg 20151102093633_00004.jpg 20151102093633_00005.jpg
20151102093633_00006.jpg 20151102093633_00007.jpg 20151102093633_00008.jpg 20151102093633_00009.jpg