009 til 011 - 1872

Mpr nr. A022009
Dato : 18720428
Forfatter:Christensen A P, vægter og postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: A P Christensen, der er anstaltens vægter og postbud klager over, at han ikke har tilstrækkelig hviletid og ser sig derfor nødsaget til at opsige sin stilling. Men han vil gerne beholde stillingen som postbud for en betaling af 12 Rdl pr måned

Mpr nr. A022010
Dato : 18720528
Forfatter:Lausten, Jens Peter, funktionær Selmer
Emnegruppe: Patientmishandling
Tekst: På dertil given anledning fra det andet artilleriregiment, ved hvilket der i anledning af et pengetyveri er indledet undersøgelse mod Jens Peter Lausten, der fra 1. juni 1868 til 2, april 1869 har tjent som opsynskarl ved sindssygeanstalten ved Århus, skulle jeg tjenstlig bede mig meddelt oplysning om nævnte J P Laustens forhold under denne hans tjeneste og navnlig om, hvorvidt mindre heldige forhold har foranlediget, at han forlod anstaltens tjeneste. Selmer svarer at han er blevet afskediget fordi han har slået en patient.

Mpr nr. A022011
Dato : 18720914
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: I anledning af den ved direktionens behagelige skrivelse af 28. juni d å hertil indsendte beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871/72 undlader man ikke tjenstligt at meddele, at ministeriet ikke finder noget at erindre imod at den økonomiske del af beretningen fremtidig aflægges i samme omfang som tidligere. justitsministeriet.

 

 

 

Kasse 022

20151102093834_00001.jpg 20151102093834_00002.jpg 20151102093834_00003.jpg 20151102093834_00004.jpg 20151102093834_00005.jpg