025 - 004 til 006 - 1875

Mpr nr. A025004
Dato : 18751015
Forfatter: Jensen, professor Vordingborg Selmer
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Kolonisation af sindssyge. Det kongelige sundhedscollegium skriver, at man gerne vil have Selmers kommentar til det medfølgende forslag til kolonisation af sindssyge i forbindelse med hospitalerne. Forslaget er fremsat af professor Jensen Vordingborg. Jeg kan kun delvis læse Selmers svar, men det ser ud til at han går ind for tanken.

Mpr nr. A025005
Dato : 18751101
Forfatter: Hermansen, Jacob Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Opførelse af skur på nabo ejendommen. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten har lagt grundsten til et halvtagsskur 1/2 alen fra skellet til anstalten. Forvalter Jacobsen har sagt til ham, at han ikke måtte bygge så tæt på, men nu ansøger han direktionen om tilladelse til at gøre byggeriet færdigt. Han har allerede haft sognefogeden og hegnssynsmanden til at se på sagen og de har ingen indvendinger. Direktionen giver tilladelse, blot der ingen vinduer eller åbninger er ud mod anstaltens ejendom.

Mpr nr. A025006
Dato : 18751123
Forfatter: Bøggild, Top, død
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Enkepension. Top Bøggild er afgået ved døden den 2. oktober 1875, nu ansøger anstalten om enkepension til hans hustru, og der bevilliges 250 kr. pr år. Endvidere er der papirer vedrørende skiftet, da enken er død i 1903, hun blev 86 år gammel.

 

Kasse 025

20151116084252_00001.jpg 20151116084252_00002.jpg 20151116084252_00003.jpg 20151116084252_00004.jpg 20151116084252_00005.jpg
20151116084252_00006.jpg 20151116084252_00007.jpg 20151116084252_00008.jpg 20151116084252_00009.jpg 20151116084252_00010.jpg
20151116084252_00011.jpg 20151116084252_00012.jpg 20151116084252_00013.jpg 20151116084252_00014.jpg 20151116084252_00015.jpg
20151116084252_00016.jpg 20151116084252_00017.jpg 20151116084252_00018.jpg 20151116084252_00019.jpg 20151116084252_00020.jpg
20151116084252_00021.jpg 20151116084252_00022.jpg 20151116084252_00023.jpg 20151116084252_00024.jpg 20151116084252_00025.jpg
20151116084252_00026.jpg 20151116084252_00027.jpg 20151116084252_00028.jpg 20151116084252_00029.jpg 20151116084252_00030.jpg