025 - 007 til 009 1875

Mpr nr. A025007
Dato : 18751016
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin: Selmer skriver til stiftsamtet efter medicinaltaksten, men amtet har ingen modtaget. Derefter rettes henvendelse til physicatet, der heller ikke er i besiddelse af et eksemplar, men derimod henviser til sundhedskollegiet.

Mpr nr. A025008
Dato : 18751007
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. At justitsministeriet i anledning af hr. professorens i behagelig skrivelse af 5. d m. derom fremsatte begæring, hermed meddeler der tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 6, d.m. at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning 15. 10 melder Selmer sin tilbagekomst.

Mpr nr. A025009
Dato : 18750821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin, St Hans. Københavns magistrat diskuterer, hvorledes medicinanskaffelsen til St Hans Hospital kan foregå på bedste og billigste måde, derfor anmoder de Selmer og at forklare, hvorledes den Jyske anstalt klarer dette problem.

 

Kasse 025

20151116084900_00001.jpg 20151116084900_00002.jpg 20151116084900_00003.jpg 20151116084900_00004.jpg 20151116084900_00005.jpg
20151116084900_00006.jpg 20151116084900_00007.jpg 20151116084900_00008.jpg 20151116084900_00009.jpg 20151116084900_00010.jpg
20151116084900_00011.jpg 20151116084900_00012.jpg 20151116084900_00013.jpg