025 - 013 og 014 - 1875

Mpr nr. A025013
Dato : 18750717
Forfatter:Selmer Linde
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Da jeg agter i familieanliggende at foretage en rejse til Fyn og Sjælland. er jeg så fri at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 8 dage fra den 21. ds. Selmer At justitsministeriet i anledning af hr. professorens andragende af 17. d.m. herved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse på otte dage fra den 21. d.m. at regne til Fyn og hertil staden, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning. Linde.

Mpr nr. A025014
Dato : 18750719
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Dampkedel. Den første dampkedel blev anskaffet i 1860 og blev senere erstattet i 1868, denne kedel er nu slidt op, hvorfor man ansøger justitsministeriet om bevilling til en ny. Denne bliver bevilliget og koster 1926 kr. 73 ø

 

Kasse 025

20151116092541_00001.jpg 20151116092541_00002.jpg 20151116092541_00003.jpg 20151116092541_00004.jpg 20151116092541_00005.jpg
20151116092541_00006.jpg 20151116092541_00007.jpg 20151116092541_00008.jpg 20151116092541_00009.jpg 20151116092541_00010.jpg
20151116092541_00011.jpg 20151116092541_00012.jpg