025 - 022 og 023 - 1875

Mpr nr. A025022
Dato : 18750624
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Sløjfning af grave på Vejlby kirkegård. Kirkeværgerne skriver, at man normalt sløjfer grave efter 20 år, hvis ikke de pårørende ønsker graven bevaret. De patienter fra anstalten, der er begravet på kirkegården mellem 1852 og 1857 får nu deres grave sløjfet med mindre der foreligger indvendinger. Anstalten sætter en annonce i Berlingske Tidende, hvor der averteres efter pårørende til de pågældende som der er en liste over vedlagt sagen. Der er 34 grave.

Mpr nr. A025023
Dato : 18750309
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Til sundhedskollegiet, så vidt jeg kan se skriver Selmer om beretningerne og deres trykning. Brevet går* sandsynligvis ud på, at han har vanskeligt ved at fortsætte med at sende trykte årsberetninger

 

Kasse 025

20151117091859_00001.jpg 20151117091859_00002.jpg 20151117091859_00003.jpg 20151117091859_00004.jpg 20151117091859_00005.jpg
20151117091859_00006.jpg 20151117091859_00007.jpg 20151117091859_00008.jpg 20151117091859_00009.jpg 20151117091859_00010.jpg
20151117091859_00011.jpg 20151117091859_00012.jpg 20151117091859_00013.jpg 20151117091859_00014.jpg 20151117091859_00015.jpg
20151117091859_00016.jpg 20151117091859_00017.jpg 20151117091859_00018.jpg 20151117091859_00019.jpg 20151117091859_00020.jpg
20151117091859_00021.jpg 20151117091859_00022.jpg 20151117091859_00023.jpg 20151117091859_00024.jpg 20151117091859_00025.jpg
20151117091859_00026.jpg 20151117091859_00027.jpg 20151117091859_00028.jpg