025 - 024 og 025 - 1875

Mpr nr. A025024
Dato : 18750218
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Justitsministeriet skriver, at folketinget har nedsat et udvalg, der skal undersøge oprettelsen af endnu en anstalt i Viborg, som skal tjent til aflastning for Århus. Dertil ønskes oplyst de for hver klasse gældende hjemsted* henholdsvis København, købstæderne og landet, dels hvor mange personer, der er begæret optagne i 1874 og endelig hvor mange der er blevet afvist på grund af pladsmangel. 1. klasse fra København og udlandet ................3 mænd 2 kv. fra købstæderne ..........................6 - 4 - fra landet ...............................2 - 5 - 2. klasse fra udlandet ..............................2 fra købstæderne...........................10 - 12 - fra landet ...............................11 - 9 - 3. klasse fra købstæderne ..........................42 - 51 - fra landet ..............................129 - 124 -

Mpr nr. A025025
Dato : 18750123
Forfatter:Weis, justitsråd physicus dr
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Idet jeg herved tilstiller physikatet den befalded sygeliste for sindssygeanstalten for året 1874, har jeg for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet Til justitsråd physicus Dr. Weis, Århus

 

Kasse 025

20151117092428_00001.jpg 20151117092428_00002.jpg 20151117092428_00003.jpg 20151117092428_00004.jpg 20151117092428_00005.jpg
20151117092428_00006.jpg 20151117092428_00007.jpg 20151117092428_00008.jpg 20151117092428_00009.jpg 20151117092428_00010.jpg