026 - 006-007 1876

Mpr nr. A026006
Dato : 18761004
Forfatter:Selmer Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejser. Da jeg i private anliggende og til dels som rekreation agter at gøre en rejse til København og flere steder i Sjælland og Fyn giver jeg mig herved dem frihed at udbede mig det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på indtil 3 uger fra torsdagen den 5. dennes at regne. Selmer. I anledning af det af herr overlægen hertil indgivne andragende meddeler justitsministeriet dem herved tilladelse til i tre uger fra den 5. d.m. at regne at foretage en rejse til København Sjælland og Fyn. Ricard. At jeg nu er vendt tilbage fra den rejst hvortil det høje ministerium under 4. ds. meddelte sit samtykke skulle jeg ikke undlade herved tjenstligt at indberette. Selmer.

Mpr nr. A026007
Dato : 18761005
Forfatter:Jøns, M's enke, overopsynsmand
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Forhold for personale. Fra enken efter afdøde overopsynsmand M. Jøns har man modtaget ansøgning om pension, denne indsendes med anbefaling til justitsministeriet, der svarer, at enken bliver tildelt en årlig pension af 60 kr.

 

Kasse 026

     

20151112141238_00001.jpg 20151112141238_00002.jpg 20151112141238_00003.jpg 20151112141238_00004.jpg 20151112141238_00005.jpg
20151112141238_00006.jpg 20151112141238_00007.jpg