026 - 016-019 1876

Mpr nr. A026016
Dato : 18760718
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Fra Hagen Jacobsen: Flg poster på budgettet for 1877-78 1) Bygningsarbejder 2) kontormedhjælp til kassereren 3) forplejning til samme 4) løntillæg til postbudet 5) ditto til vægter 6) lønforhøjelse til gårdens 9 karle.

Mpr nr. A026017
Dato : 18760628
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskaber. Hoslagt undlader jeg ikke tjenstlig at fremsende den udfærdigede kvittering for det for året 1875-76 aflagte regnskab.

Mpr nr. A026018
Dato : 18770428
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ved at fremsende de af revisor affattede antegnelser til regnskabet for sindssygeanstalten ved Århus for året 1875-76 skal departementet tjenstlig anmode om, disse antegnelser, forsynes med svar samt øvrig fornøden oplysning og bevislighed inden en tid af 4 uger fra dato atter indsendes hertil.

Mpr nr. A026019
Dato : 1876
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i regnskabsåret 1875-76.

 

Kasse 026

     

20151113124214_00001.jpg 20151113124214_00002.jpg 20151113124214_00003.jpg 20151113124214_00004.jpg 20151113124214_00005.jpg
20151113124214_00006.jpg 20151113124214_00007.jpg 20151113124214_00008.jpg 20151113124214_00009.jpg 20151113124214_00010.jpg
20151113124214_00011.jpg 20151113124214_00012.jpg 20151113124214_00013.jpg 20151113124214_00014.jpg 20151113124214_00015.jpg
20151113124214_00016.jpg 20151113124214_00017.jpg 20151113124214_00018.jpg