Mpr nr. A026022
Dato : 18760505
Forfatter:Christiansen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital beklager, at der ikke er udpeget en kandidat til den 1. maj, men undskylder sig med,at alle kandidater har arbejdet ved et sindssygehospital, og der er ingen egentlig yngste kandidat. I et af brevene meddeles det, at cand. med. et chir. Christiansen er udpeget til kandidat for en fire måneders periode fra den 1. juli.

Mpr nr. A026023
Dato : 18760415
Forfatter:Selmer Diakonisse
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser. Selmer skriver til diakonissestiftelsen og anmoder om, at få en diakonisse til opsyn for de kvindelige patienter men det meddeles fra stiftelsen, at der er så mange andre forpligtelser, at man ikke ser sig i stand til atefterkomme Selmer`s ønske.

Mpr nr. A026024
Dato : 18760321
Forfatter:Møller, Søren, Høker
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Høker S. Møller forespørger om, hvorfor hans tilbud på at aftage madfedt fra anstalten ikke er blevet antaget ved licitationen. Direktionen svarer, at det er fordi han ikke har opgivet en fast pris, men blot, at han ville betale 43 øre pr pund eller 1 øre over højeste bud.

 

026 - 020-024 1876

Mpr nr. A026020
Dato : 18760612 Billede
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Læger
Tekst: Videnskabelig undersøgelse. Til brug for en samlet oversigt over vore hospitalsforhold i anledning af Brusseler kongressen beder jeg Dem give mig oplysninger om følgende punkter for sindssygeanstalten ved Århus. 1) hvorledes er fordelingen imellem helbredelige og uhelbredelige pt. hvor stor afdeling for hver* hvor mange celler findes der. 2) på hvilken måde sker opvarmning ventilation og belysning. 3) hvorledes er badeindretning, latrin, sygestue og desinfektionsanstalt. 4) Hvor stort kubikfod rum findes der gennemsnitlig pr. pt. 5) Hvor findes der en trykt oversigt over anstaltens regnskab, eller hvor store var driftsomkostningerne i 1874. Selmers svar findes på samme aktstykke.

Mpr nr. A026021
Dato : 18760428
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Fra udenrigsministeriet har justitsministeriet modtaget et eksemplar af "bericht uber die Niederostereichischen Landirrenanstalt Ypps" med tilhørende afbildninger tilsendes anstalten.

Mpr nr. A026022
Dato : 18760505
Forfatter:Christiansen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital beklager, at der ikke er udpeget en kandidat til den 1. maj, men undskylder sig med,at alle kandidater har arbejdet ved et sindssygehospital, og der er ingen egentlig yngste kandidat. I et af brevene meddeles det, at cand. med. et chir. Christiansen er udpeget til kandidat for en fire måneders periode fra den 1. juli.

Mpr nr. A026023
Dato : 18760415
Forfatter:Selmer Diakonisse
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser. Selmer skriver til diakonissestiftelsen og anmoder om, at få en diakonisse til opsyn for de kvindelige patienter men det meddeles fra stiftelsen, at der er så mange andre forpligtelser, at man ikke ser sig i stand til atefterkomme Selmer`s ønske.

Mpr nr. A026024
Dato : 18760321
Forfatter:Møller, Søren, Høker
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Høker S. Møller forespørger om, hvorfor hans tilbud på at aftage madfedt fra anstalten ikke er blevet antaget ved licitationen. Direktionen svarer, at det er fordi han ikke har opgivet en fast pris, men blot, at han ville betale 43 øre pr pund eller 1 øre over højeste bud.

 

Kasse 026

     

20151113125356_00001.jpg 20151113125356_00002.jpg 20151113125356_00003.jpg 20151113125356_00004.jpg 20151113125356_00005.jpg
20151113125356_00006.jpg 20151113125356_00007.jpg 20151113125356_00008.jpg 20151113125356_00009.jpg 20151113125356_00010.jpg
20151113125356_00011.jpg 20151113125356_00012.jpg 20151113125356_00013.jpg 20151113125356_00014.jpg 20151113125356_00015.jpg
20151113125356_00016.jpg 20151113125356_00017.jpg