026 025-029 1876

Mpr nr. A026025
Dato : 1875
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1875.

Mpr nr. A026026
Dato : 18760311
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vareindkøb. Skomageren er utilfreds med sin løn og sender en meddelelse om, at priserne gerne skulle forhøjes. I brevet opgiver han både den hidtidige pris og den ønskede. Direktionen svarer, at man godkender en forhøjelse.

Mpr nr. A026027
Dato : 18760210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygehospitalet for året 1875, og har for øvrigt intet at bemærke om de sanitære forhold her på stedet. Den egentlige sygeliste mangler. Fra Selmer.

Mpr nr. A026028
Dato : 18760207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Da jeg finder anledning til at foranstalte en almindelig revaccnation blandt befolkningen her på stedet,udbeder jeg mig fornøden vaccinationsmaterie snarest mulig tilsendt.

Mpr nr. A026029
Dato : 18760106
Forfatter:Sørensen, Peter Bak, opsynskarl Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Personaleudtalelse. Den omspurgte Peter Bak Sørensen har tjent her på anstalten som opsynskarl fra 1. august 1874til 1. november 1875. Han synes i begyndelsen af denne sin tjenestetid at være et fremadstræbende menneske, men han var næppe fri for tilbøjelighed til svir, og gav mig efterhånden den anledning i det hele til at sige ham tjenesten op, da han selv kom mig i forkøbet, Selmer.

 

Kasse 026

     

20151113130516_00001.jpg 20151113130516_00002.jpg 20151113130516_00003.jpg 20151113130516_00004.jpg 20151113130516_00005.jpg
20151113130516_00006.jpg 20151113130516_00007.jpg 20151113130516_00008.jpg 20151113130516_00009.jpg 20151113130516_00010.jpg
20151113130516_00011.jpg 20151113130516_00012.jpg 20151113130516_00013.jpg 20151113130516_00014.jpg 20151113130516_00015.jpg
20151113130516_00016.jpg 20151113130516_00017.jpg 20151113130516_00018.jpg 20151113130516_00019.jpg 20151113130516_00020.jpg