027 - 013 og 014 - 1877

Mpr nr. A027013
Dato : 18771022
Forfatter:Krøyer, pastor Jensen, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Pastor Krøyer skriver, at han desværre ikke ser sig i stand til at holde gudstjeneste den følgende søndag, men han anbefaler, at man taler med pastor Jensen, der gerne vil bestride præstegerningen på hospitalet.

Mpr nr. A027014
Dato : 18770608
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Præst. Justitsministeriet har brevvekslet med kirke- og undervisningsministeriet og spørger i denne anledning om der tilkommer præsten andre goder end 800 kr. i årsløn for at forrette gudstjeneste ved anstalten. Man svarer, at der er aftalt fri befordring til og fra anstalten i embeds medfør.

 

Kasse 027

20151117113808_00001.jpg 20151117113808_00002.jpg 20151117113808_00003.jpg 20151117113808_00004.jpg 20151117113808_00005.jpg
20151117113808_00006.jpg 20151117113808_00007.jpg 20151117113808_00008.jpg 20151117113808_00009.jpg 20151117113808_00010.jpg
20151117113808_00011.jpg 20151117113808_00012.jpg 20151117113808_00013.jpg