028 - 001 til 004 - 1878

Mpr nr. A028001
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Udlånt Lægebibl. 4.8. 82

Mpr nr. A028002
Dato : 18780330
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ministeriet giver sit samtykke til, at man fører et beløb af 281,03 kr. på kontorholdsudgifterne, idet det har været nødvendig at trykke nye regnskabsskemaer til den månedlige viktualieopgørelse efter, at ministeriet har givet ordre til, at lægge 1. klasse og 2. klasses bespsningsreglement for Østifternes anstalt også til grund for Jydske asyl

Mpr nr. A028003
Dato : 18780223
Forfatter:Svenson, Åge, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler at cand. med et chir Åge Svenson er udnævnt til kandidat fra den 1. marts d.å.

Mpr nr. A028004
Dato : 18780323
Forfatter:Selmer, overlæge Holm, Rasmus A
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Overlæge Selmer ansøger om at fratræde sin stilling pr 31 marts 1878, hvilket bliver bevilliget i nåde og med pension. Først bevilliger man en pension på 4023,29 kr., men senere forhøjes den til 5000 kr., Rasmus A. Holm konstitueres som overlæge med senere ansættelse, derfor skal han indsende enkeforsørgelsesskema.

 

Kasse 028

20151123091545_00001.jpg 20151123091545_00002.jpg 20151123091545_00003.jpg 20151123091545_00004.jpg 20151123091545_00005.jpg
20151123091545_00006.jpg 20151123091545_00007.jpg 20151123091545_00008.jpg 20151123091545_00009.jpg 20151123091545_00010.jpg
20151123091545_00011.jpg 20151123091545_00012.jpg 20151123091545_00013.jpg 20151123091545_00014.jpg 20151123091545_00015.jpg
20151123091545_00016.jpg 20151123091545_00017.jpg 20151123091545_00018.jpg