028 - 011 og 012 - 1878

Mpr nr. A028011
Dato : 18781030
Forfatter:Carøe, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Det meddeles fra Kogl Ferderiks hospitals direktion, at cand. med et chir Carøe er beordret til fra den 1. nov. at gøre tjeneste på den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A028012
Dato : 18780212
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt skulle man tjenstligt tilstille direktionen for den Nørrejyske sindssygeanstalt at hertil fra udenrigsministeriet oversendt for den kgl. nederlandske regering modtaget eksemplar af en beretning med tilhørende planer vedrørende de hollandske sindssygehospitaler i årene 1869-74. Ricard

 

 

 

Kasse 028

20151124092223_00001.jpg 20151124092223_00002.jpg