Kasse 028 1878

Mpr nr. A028001
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Udlånt Lægebibl. 4.8. 82

Mpr nr. A028002
Dato : 18780330
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Ministeriet giver sit samtykke til, at man fører et beløb af 281,03 kr. på kontorholdsudgifterne, idet det har været nødvendig at trykke nye regnskabsskemaer til den månedlige viktualieopgørelse efter, at ministeriet har givet ordre til, at lægge 1. klasse og 2. klasses bespsningsreglement for Østifternes anstalt også til grund for Jydske asyl

Mpr nr. A028003
Dato : 18780223
Forfatter:Svenson, Åge, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital inspektionskontor meddeler at cand. med et chir Åge Svenson er udnævnt til kandidat fra den 1. marts d.å.

Mpr nr. A028004
Dato : 18780323
Forfatter:Selmer, overlæge Holm, Rasmus A
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Overlæge Selmer ansøger om at fratræde sin stilling pr 31 marts 1878, hvilket bliver bevilliget i nåde og med pension. Først bevilliger man en pension på 4023,29 kr., men senere forhøjes den til 5000 kr., Rasmus A. Holm konstitueres som overlæge med senere ansættelse, derfor skal han indsende enkeforsørgelsesskema.

   

028-001 til 004

 

Mpr nr. A028005
Dato : 18780328
Emnegruppe: Beretninger
Tekst: Beretning for 1877. Jeg tillader mig herved at tilstille det høje kollegium beretning om Nørrejydske sindssygeanstalt for 1877.

Mpr nr. A028006
Dato : 18780419
Forfatter:Groes-Petersen, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fødevarer. Købmand Groes-Petersen forespørger, hvorfor hans tilbud på mejeriost er underkendt, og beder sig fritaget for levering af svejtser ost og herregårdssmør. Kontoret svarer, at man var mere tilfreds med den forrige leverance, og at man opretholder tilbuddet på de andre varer.

Mpr nr. A028007
Dato : 18780624
Forfatter:Nielsen, A E, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidtat. Det meddeles at cand. med. et chir. A. E. Nielsen er udnævnt til kandidat fra den 1. juli.

   

 

028-005 til 007

Mpr nr. A028 008
Dato : 18780630
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Hovedregnskab for 1877-78 med tilhørende bilag, antegnelser til revisionsbilag

 

028-008-1
028-008-2
028-008-3
028-008-4

028-008

Mpr nr. A028010A
Dato : 18780617
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget og overslag over hovedreparationer 1879/80.

 

028-010-1
028-010-2

028-010

Mpr nr. A028011
Dato : 18781030
Forfatter:Carøe, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Det meddeles fra Kogl Ferderiks hospitals direktion, at cand. med et chir Carøe er beordret til fra den 1. nov. at gøre tjeneste på den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A028012
Dato : 18780212
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt skulle man tjenstligt tilstille direktionen for den Nørrejyske sindssygeanstalt at hertil fra udenrigsministeriet oversendt for den kgl. nederlandske regering modtaget eksemplar af en beretning med tilhørende planer vedrørende de hollandske sindssygehospitaler i årene 1869-74. Ricard

   

028-011 og 012