029 - 002 til 005 - 1879

Mpr nr. A029002
Dato : 18791130
Billede 001-005
Forfatter:Gædeken Selmer appotek, Frederiksbjerg
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Det nye Frederiksbjerg Apotek anmoder om at komme til at levere medicin til hospitalet på lige fod med de to ældre apoteker i byen. Hertil svarer direktionen, at man er villige til at lade apoteket levere, men under de samme betingelser, som gælder for de to andre. Det vil sig, når at der giver 5% rabat ved et årligt køb på under 1600 kr., når beløbet overstiger dette 10% rabat. Denne ordning har så vidt jeg kan se været gældende fra 1869. Selmer må være død i året 1879, for der er et brev fra Gædeken, hvor hans begravelse omtales samtidig med, at der spørges om medicinpriser i Århus.

Mpr nr. A029003
Dato : 18791025
Billede 006-012
Forfatter:Frich
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Inventar. Den kedel, der forsyner celleafsnittet i mandsafdelingen med varmt vand til opvarmningen, er tæret igennem. Frich inspicerer den og erklærer, at der skal være en reservekedel klar til den kommende vinter - længere levetid kan ikke påregnes for den gamle fra 1861. Justitsministeriet meddeler tilladelse til at anskaffe en ny kedel for 1200 kr.

Mpr nr. A029004
Dato : 18791028  
Billede 013
Forfatter:Krarup, V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Frederiks hospital meddeler at cand. med. et chir. V. Krarup er udnævnt til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. november.

Mpr nr. A029005
Dato : 18790825
Billede 014-015
Forfatter:Helweg, J, reservelæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Reservelæge J. Helweg anmoder om orlov for september måned 1879, hvilket direktionen bevilliger.

 

Kasse 029

20151118133417_00001.jpg 20151118133417_00002.jpg 20151118133417_00003.jpg 20151118133417_00004.jpg 20151118133417_00005.jpg
20151118133417_00006.jpg 20151118133417_00007.jpg 20151118133417_00008.jpg 20151118133417_00009.jpg 20151118133417_00010.jpg
20151118133417_00011.jpg 20151118133417_00012.jpg 20151118133417_00013.jpg 20151118133417_00014.jpg 20151118133417_00015.jpg