029 - 007 og 008 - 1879

Mpr nr. A029007
Dato : 18790705
Emnegruppe: Psykiatet
Tekst: Efter indstilling fra Fyns stifts physikat har sundhedskollegiet taget under overvejelse, om der skal oprettes en sindssygeanstalt fra Fyns Stift. Iden anledning spørger Fyns stifts Physikat hvor mange indlagte, der er fra stiftet og hvilke klasser de fordeler sig på. 1. kl.....1 mand 1 kvinde 2. kl.....0 1 3. kl.....1 0 Men det bemærkes at anstalten i længere årrække har afvist alle ikke jyske patienter, som søgtes optaget på 3.kl

Mpr nr. A029008
Dato : 18790630
Forfatter:Jensen, Marie
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. Herved underrettes De om at der ifølge justitsministeriets approbation på anstaltens budget af 24 ds. er bevilget Dem en årlig understøttelse fra anstalten af 350 kr. fra 1. april 1880 at regne. Til frøken Marie Jensen, adr Hr. Sndekermester Olsen Frederiks Alle, Århus.

 

 

Kasse 029

20151120113658_00001.jpg 20151120113658_00002.jpg 20151120113658_00003.jpg